• ภาษาไทย
    • English

หนังสือที่ ศธ 0584/870 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

         1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง ขอเชิญร่วมบุญมหากุศลถวายผ้ามหากฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2560

         2. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร

สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon 870.pdf913.86 KB