• ภาษาไทย
    • English

“โครงการแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง Music For The King 2017”

“โครงการแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง Music For The King 2017

วันที่ 3 ธันวาคม 2560 ณ เวทีโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จัดโดย ชมรมดนตรีสากล สังกัดสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แนบไฟล์เอกสาร: