• ภาษาไทย
    • English

หนังสือที่ ศธ 0584/805 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

       1. บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เรื่อง นำเสนอแพ็จเกจการจัดงานประชุมพร้อมที่พัก

       2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยสารคาม ประจำปี 2560

       3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon 805.pdf1.56 MB