• ภาษาไทย
    • English

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระสงฆ์ จำนวน 16 รูป ณ ถนนราชดำเนินนอก หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก นายสมัชชา โพธิ์ถาวร ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชมงคงศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี