• ภาษาไทย
    • English

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร ฯ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร ฯ

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon 20170908124121890.pdf67.31 KB