• ภาษาไทย
    • English

สัปดาห์วิชาการ “ศรีวิชัยแฟร์ ประจำปี 2561”

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ในงานสัปดาห์วิชาการ “ศรีวิชัยแฟร์ ประจำปี 2561”
ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันทักษะในโครงการสัปดาห์วิชาการ 
“ศรีวิชัยแฟร์ ประจำปี 2561”