ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

ข้อมูลเอกสารที่สั่งการ
ชื่อหนังสือ : ขอเชิญประชุมทุนการศึกษา บ.กรีนริเวอร์
เลขที่หนังสือ : C200602020
คำสั่ง : มอบเอกศักดิ์ ประสาน รองฯ เข้าประชุม
ผู้ปฏิบัติงาน :
ผู้สั่ง : นายเอกศักดิ์ สงสังข์
วันกำหนดส่ง : 2020-06-30
ฝ่าย : ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
สถานะ : เสร็จสิ้น