ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

ข้อมูลเอกสารที่สั่งการ
ชื่อหนังสือ :
เลขที่หนังสือ :
คำสั่ง :
ผู้ปฏิบัติงาน :
ผู้สั่ง :
วันกำหนดส่ง :
ฝ่าย :
สถานะ :