ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
755

กสศ.08/04898/2563

ประกาศรับสมัครทุนโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-07-31

-56

 
754

สน.คท.025/2563

ขออนุมัติดำเนินโครงการ IED Smart Leadership 2020

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-07-31

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

-56

 
753

สน.คท.029/2563

ขอเชิญบุคลากรในสังกัของท่านเป็นกรรมการตัดสิน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-07-20

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

-67

 
752

สน.คท.026/2563

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-07-19

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

-68

 
751

C200720040

การให้ทุนการศึกษาบริษัทกรีนริเวอร์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-08-10

-46

 
750

2563/120

ขอส่งสำเนาคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-07-31

-56

 
749

ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่นักศึกษาต้นแบบ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-07-15

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

2

 
748

ขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-07-15

1

 
747

อว 0655.12/228

ขอความอนุเคราะห์สารวจอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย (Switch)

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2020-07-31

นายสุขรัฐจิต

-10

 
745

อว 0655.16/470

แจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2020-07-16

นางสาวอัญชลี

0

 
746

อว 0655.16/470

แจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2020-07-10

นางสาวอัญชลี

-6

 
744

จัดทำขออนุญาตดำเนินโครงการอบรมสโมสรนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-07-03

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

-6

 
743

จัดทำขออนุญาตดำเนินโครงการปรับปรุงห้องสโมสรนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-07-08

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

-1

 
742

เตรียมดำเนินงาน กิจกรรม เปิดโลกกิจกรรมออนไลน์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-07-04

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

-5

 
741

อว 0655.20/384

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมย่อยที่ 1 : หล่อเทียนพรรษา และสมโภชเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-06-30

0

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>