ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
126

ศธ 0584.20/1076

ขอส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 1605/2561 พร้อมแจ้งบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-12-28

นายวีระศักดิ์

-5

 
125

ศธ 0584.20/1074

ขอความร่วมมือส่งบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะชีวิต

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-01-17

นายเอกศักดิ์

-617

 
124

สน.คท 090/2561

ขออนุญาตดำเนินโครงการครุศาสตร์ฯเกมส์ และยืมเงิน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-01-15

นายวีระศักดิ์

-619

 
123

-

ส่งบุคลากรในสังกัด เข้าร่วม cop

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-12-13

นางสาวสิริอร

6

 
122

ศธ 0584.20/1064

ขอส่งสัญญาและแบบยืนยัน จำนวนเงินค่าเล่าเรียน ฯ รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-12-28

นายเอกศักดิ์

-5

 
120

LT 0584.34/134

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการ Quick Win Project 2019

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-11-28

นายเอกศักดิ์

-2

 
121

LT 0584.34/134

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการ Quick Win Project 2019

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-11-28

นายเอกศักดิ์

-2

 
119

งบ 271/2561

ขอให้จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาการขออนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2018-12-04

นางรุ่งนภา

-661

 
118

การประชาสัมพันธ์หนังสือผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

การประชาสัมพันธ์หนังสือผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-12-04

นางสาวภาวดี

-661

 
117

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Mos Olympic & Thailand Design Creator Competition 2019

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-01

นายเอกศักดิ์

-574

 
116

ศธ 0584.34/133

แจ้งแผน Quick win Project ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-11-30

นายเอกศักดิ์

0

 
115

ศธ 0584.20/1061

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บ. ไทยออยล์ จำกัด

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-11-28

นายเอกศักดิ์

1

 
114

ศธ0584.16/895

การประชาสัมพันธ์หนังสือผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2018-12-07

นางสาวฤทัยรัตน์

10

 
113

-

ปรับปรุงเวปไซต์คณะ

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2018-12-31

นายสุขรัฐจิต

-634

 
112

-

ปรับปรุงเวปไซต์คณะ

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2018-12-31

นางสาวฤทัยรัตน์

-634

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] 42 [ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>