ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
141

ศธ0584.13/1719

แจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน 2/2561

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-12-14

นางสาวจุฑาทิพย์

-14

 
140

ศธ0584.13/1728

ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสาขาที่ประสงค์จะสร้างความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเครือข่าย

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-12-24

นางสาวตวงรัก

-4

 
139

ศธ0584.13/1722

แจ้งสำเร็จการศึกษา และเปลี่ยนคำนำหน้านาม 2/2561

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-12-14

นางสาวจุฑาทิพย์

1

 
138

ศธ 0584.20/1129

ขอความร่วมมือจัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-12-08

นายเอกศักดิ์

-4

 
137

สน.คท 092/2561

ขออนุญาตดำเนินโครงการฟุตซอลสานสัมพันธ์ IED ครั้งที่ 2 และยืมเงิน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-01-02

นายเอกศักดิ์

-1

 
136

ศธ 0584.20/1114

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ในโครงการ Luck Draw ลุ้นรับทุนการศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-12-31

นายเอกศักดิ์

-2

 
135

นศ 1061/001

สำเนาเอกสารเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (Tvet Hub)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-12-11

นางสาวตวงรัก

-2

 
134

-

สำเนาเอกสารร่วมงานประกาศผลและมอบรางวัล โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 13

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-12-11

นางสาวตวงรัก

-2

 
133

ศธ 0584.20/110

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-12-07

นายเอกศักดิ์

0

 
132

ศธ 0584.30/1101

ทุนการศึกษา มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-12-14

นายเอกศักดิ์

0

 
131

-

ตรวจค่าสอน 2 สาขา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-12-14

นางสาวจุฑาทิพย์

-651

 
130

ศธ 0584.20/1093

ขออนุญาตให้นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 3 4 และ 5 ชาย หญิง เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2561

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-12-07

นายเอกศักดิ์

1

 
129

ศธ 0584.20/1094

ขออนุญาตให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 3 4 และ 5 ชายและหญิง เข้ารับการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-01-07

นายวีระศักดิ์

-627

 
128

ศธ 0584.20/1084

ขอส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสืบทอดประเพณีวันลอยกระทง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-01-04

นายวีระศักดิ์

-630

 
127

ศธ 0584.20/1075

ขอส่งสำเนาคำสั่งมหาิวทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 1060/2561 พร้อมแจ้งบุคลากรและนักกีฬาดำเนินการฝึกซ้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบมหกรรม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-12-28

นายวีระศักดิ์

-5

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ] 41 [ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>