ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
173

ศธ 0584.20/1

ขอเชิญร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-01-26

นายวีระศักดิ์

2

 
172

ศธ 0584.20/14

แจ้งการรับสมัครทุนการศึกษา มทร.ศรีวิชัย

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-01-16

นายเอกศักดิ์

2

 
155

ศธ 0584.20/1180

ขอส่งสำเนากรมธรรม์ประกันอบุัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-01-31

นายเอกศักดิ์

-603

 
154

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน Mos Olympic & Thailand Design Creator Competition 2019

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-02-28

นายเอกศักดิ์

-575

 
153

ศธ 0584.20/1178

ขอความอนุเคราะห์ปประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-12-30

นายเอกศักดิ์

-3

 
152

-

จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-12-28

นางสาวตวงรัก

0

 
151

ศธ 0584.19/1099

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-01-15

นางสาวฤทัยรัตน์

-1

 
150

ศธ 0584.17/791

ขอรายชื่อคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-01-11

นางสาวภาวดี

9

 
149

-

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2561

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2018-12-28

นางสาวฤทัยรัตน์

-5

 
148

ศธ 0584.20/1155

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา มทร.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-12-22

นายเอกศักดิ์

-3

 
147

ศธ 0584.20/1151

ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-12-26

นายเอกศักดิ์

1

 
146

ศธ 0584.21/730

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ และเพิ่มเติมข้อมูลหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2018-12-25

ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน

-8

 
144

ศธ 0584.21/729

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 71 ประจำเดือนธันวาคม 2561-มกราคม 2562

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-01-18

ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน

-616

 
143

ศธ 0584.20/1148

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-12-28

นายเอกศักดิ์

3

 
142

สคล.0511/2561

ขอจัดกิจกรรมแนะนำกลุ่มไทยออยล์และเปิดรับสมัครงาน ระดับ ปวส ปริญญาตรี ปี 4

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-12-18

นายเอกศักดิ์

-1

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] 40 [ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>