ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
188

-

ทำหนังสือแจ้งสาขาแก้ไขเวลาสอบวิชาภาษาและวัฒนธรรม

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-01-18

นางสาวตวงรัก

0

 
187

-

ทำหนังสือส่งข้อสอบไป สวท

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-01-17

นางรุ่งนภา

-1

 
186

-

ทำหนังสือขออนุมัติพานักศึกษาไปไบเทค

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-01-18

นางสาวตวงรัก

0

 
185

-

ทำหนังสือปรับแผนการรับ ปวช ไป สวท

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-01-21

นางสาวตวงรัก

-36

 
184

-

ทำหนังสือเชิญประชุมสัปดาห์วิชาการ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-01-18

นางสาวตวงรัก

0

 
183

-

ขออนุมัติโครงการสัปดาห์วิชาการ เรียน อธิการ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-01-18

นางสาวตวงรัก

0

 
182

ศธ 0584.21/8

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบตัวอักษรสัญลักษณ์ และสีประจำคณะ/วิทยาลัย ของคู่มืออัตลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-01-15

ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน

-1

 
180

ศธ 0584.20/28

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-02-22

นายเอกศักดิ์

-3

 
181

ศธ 0584.20/28

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-02-22

นายเอกศักดิ์

-3

 
179

ศธ 0584.16/13

แจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ทางไกล ประจำเดือนธันวาคม 2561

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-01-14

นางสาวอัญชลี

3

 
178

ศธ 0584.18/19

ขอเชิญ

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-01-15

นางสาวอัญชลี

-1

 
177

ศธ 0584.17/819

ขอรายชื่อคณะกรรมการตีราคากลางและดำเนินการขายพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-01-11

นางสาวภาวดี

1

 
176

ศธ 0584.20/13

โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3/2561

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-01-16

นายเอกศักดิ์

0

 
175

ศธ 0584.20/16

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิต

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-01-10

นายวีระศักดิ์

0

 
174

ศธ 0584.16/8

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ศรีวิชัย

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-01-14

นายวีระศักดิ์

0

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] 39 [ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>