ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
204

ศธ0584.21/77

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่72 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-03-15

ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน

-17

 
202

สธ 0584.34/58

ขอเชิญเข้าร่วมกกิจกรรม หลาดแสงดาว

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-02

นายเอกศักดิ์

2

 
201

ศธ 0584.20/158

การจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-02-27

นายวีระศักดิ์

-1

 
200

ศธ 0584.20/163

ขอความร่วมมือจัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ให้แก่นักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-13

นายเอกศักดิ์

-562

 
199

ศธ 0584.20/162

ขอความอนุเคราะห์จัดนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม Gen Z เตรียมพร้อมเข้าสู่โลกและขอเวลาเรียน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-04

นายเอกศักดิ์

4

 
198

สธ 0584.20/155

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ โลกสดใส ร่วมใจพิทักษ์โลก และโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น กทม. (ประกายเพชร) ครั้วที่ 14

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-16

นายเอกศักดิ์

14

 
197

ศธ 0584.20/257

ขอแจ้งรายชื่อ นศ ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-08

นายเอกศักดิ์

8

 
196

-

แจ้งสำรวจจ้างสอนอาจารย์พิเศษ 1/2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-03-01

นางสาวจุฑาทิพย์

-574

 
195

ศธ 0584.18/63

ขอแจ้งกำหนดการส่งวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ประจำเดือนมีนาคม)

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-02-28

นางสาวอัญชลี

1

 
194

ศธ 0584.16/108

แจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือน มกราคม 2562

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-02-15

นางสาวอัญชลี

2

 
193

ศธ สน.คท 004/2562

ขออนุญาตดำเนินโครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-01-31

นายวีระศักดิ์

-4

 
192

ศธ 0584.34/25

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาและเวลาเรียน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-01-29

นายวีระศักดิ์

-6

 
191

ศธ 0584/63

ส่งรายชื่อกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมวันค้ลายวันสถาปนา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-02-15

นายวีระศักดิ์

-10

 
190

ศธ 0584.16/53

ขอความอนุเคราะห์สำรวจซากวัสดุครุภัณฑ์

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-01-31

นางสาวภาวดี

-1

 
189

-

แจ้งนักศึกษา เข้าใช้ ระบบ Speex ด่วน

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-01-18

นางสาวตวงรัก

0

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] 38 [ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>