ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
233

-

จัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-03-22

นางรุ่งนภา

-553

 
232

ศธ0584.84/226

ประสานหัวหน้าสาขา 2 สาขา เตรียมวิทยากร

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-03-22

นางรุ่งนภา

-553

 
231

-

ทำหนังสือเชิญ 3 หลักสูตร

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-03-19

นางสาวสิริอร

-556

 
230

-

ประสาน พี่อ้อย สวท เรื่องการส่งเล่ม 45 เล่ม

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-03-19

นางสาวสิริอร

-556

 
229

ศธ 0584.20/212

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยาย ขยายผล และจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904ฯ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-15

นายเอกศักดิ์

0

 
228

ศธ 0584.20/199

การพิจารณาคัดเลือกโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-22

นายเอกศักดิ์

3

 
227

ศธ 0584.20/194

ขอแจ้งการส่งหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมับตินักศึกษาผู้ขอรับรางวัลที่มีผลงานดีเด่นทางด้านกิจกรรม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-31

นายเอกศักดิ์

6

 
226

ศธ 0584.20/195

ขอแจ้งกำหนดเปิดระบบการกู้ยืม กยศ.

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-04-15

นายเอกศักดิ์

-529

 
225

ศธ 0584.20/198

ขอความร่วมมือในการสนับสนุนสื่อเผยแพร่

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-31

นายเอกศักดิ์

-544

 
224

ประกาศรับสมัครงาน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-31

นายเอกศักดิ์

-544

 
223

ศธ 0584.34/68

ขอรายชื่อผู้รับผิดชอบงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-13

นายเอกศักดิ์

0

 
221

ศธ 0584.21/106

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบัณฑิตกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-04-05

นายเอกศักดิ์

-539

 
222

ศธ 0584.21/106

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบัณฑิตกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-04-05

นายเอกศักดิ์

-539

 
220

ศธ 0584.05/531

ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-16

นายเอกศักดิ์

3

 
219

128/2562

ขออนุญาตนำนักศึกษาและขอเวลาเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Coaching ภายใต้โครงการแข่งขัน Startup ระดับประเทศไทย

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-10

นายวีระศักดิ์

-1

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] 36 [ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>