ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
248

ศธ 0584.20/251

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) และรายงานผลการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ 2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-08-05

นายเอกศักดิ์

-369

 
247

ศธ 0584.20/244

ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-04-09

นายวีระศักดิ์

8

 
246

ศธ 0584.20/426

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมสุข

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-04-10

นายวีระศักดิ์

8

 
245

ศธ 0584.21/134

ขอเชิญชวนร่วมสวมเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 256

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-03-27

ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน

0

 
243

ศธ 0584.19/325

การสำรวจรายชื่อบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรสยผู้สอนบรรจุใหม่

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-03-25

นางสาวฤทัยรัตน์

3

 
244

ศธ 0584.19/325

การสำรวจรายชื่อบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรสยผู้สอนบรรจุใหม่

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-03-25

นางสาวฤทัยรัตน์

3

 
242

ศธ 0584.20/234

ขอส่งสำเนาคำสั่ง คณะกรรมการดำเนินงาน กยศ.

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-31

นายเอกศักดิ์

4

 
241

ศธ 0584.20/233

ขอส่งสำเนาคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทย กิจกรรม ประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-04-13

นายเอกศักดิ์

-531

 
240

ศธ 0584.20/239

ขอความอนุเคราะห์การพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-27

นายเอกศักดิ์

2

 
239

ศธ 0584

ขอเชิญประชุมการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-22

นายเอกศักดิ์

-3

 
238

ศธ 0584.20/227

ขอหลักฐานทุนการศึกษาตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-25

นายเอกศักดิ์

0

 
237

ศธ 0584.20/216

ขอขอบคุณและส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Cen Z เตรียมความพร้อม เข้าสู่โลกอาชีพ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-30

นายวีระศักดิ์

5

 
236

ศธ 0584.34/78

ขอเชิยเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-03-23

นายเอกศักดิ์

2

 
234

ศธ0584.21/122

ขอความอนุเคราห์ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-03-20

ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน

1

 
235

ศธ0584.21/122

ขอความอนุเคราห์ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-03-20

ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน

1

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ] 35 [ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>