ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
339

อว 0655.13/892

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต นักศึกษาภาคฤดูร้อน 2561

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-13

0

 
338

อว0655.13/893

ส่งเอกสารขออนุญาตชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า ภาคฤดูร้อน 2561

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-13

0

 
337

-

จัดทำคำสั่ง เรียนปรับพื้นฐาน

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-20

3

 
336

อว 0655.13/882

ส่งแฟ้มสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบที่ 5

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-13

0

 
335

อว 0655.11/333

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัย 2563

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-13

นางรุ่งนภา

1

 
334

อว 0655.23/42

ขอเชิญเข้าร่วมต้อนรับและร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-13

นางสาวสิริอร

0

 
333

อว 0655.08/1337

ไม่สามารถจัดอาจารย์ผู้สอน ในภาคการศึกษา 1/2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-13

0

 
332

อว 0655/551

ขอแจ้งหนังสือยกเว้นการหักค่าธรรมเนียมบำรุงสถายบันการศึกษา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-13

0

 
331

อว 0655.23/32

ขอเชิญเข้าร่วมต้อนรับและประชุมหารือความร่วมมือ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-13

นางสาวสิริอร

0

 
329

อว0655.23/33

ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-17

นางสาวสิริอร

4

 
330

อว0655.23/33

ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-17

นางสาวสิริอร

4

 
328

อว 0655.13/870

ส่งเอกสารขออนุญาตชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า ภาคฤดูร้อน 2561

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-12

0

 
326

อว 0655.13/871

ส่งสำเนาคำสั่ง มทร.ศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิ tcas รอบที่ 5

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-12

0

 
327

อว 0655.13/871

ส่งสำเนาคำสั่ง มทร.ศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิ tcas รอบที่ 5

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-12

0

 
325

อว 0655.13/867

ส่งเอกสารขออนุญาตชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า ภาคฤดูร้อน 2561

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-06-12

0

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>