ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
401

อว 0655.23/128

แจ้งดาวโหลดรายงานผลการติดตาม กิจกรรม 5 ส

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-22

นางสาวสิริอร

3

 
400

อว 0655.09/1134

รายงานผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษษต่างประเทศ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-23

-3

 
399

อว 0655.13/1068

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อคณะกรรมการประสานบัณฑิต

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-23

-3

 
398

ทป 084/2562

ขอความอนุเคราะห์ขอใช้ห้องเรียน 02305 อาคารคณะศิลปศาสตร์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-15

-3

 
397

อว 0655.13/1051

การเทียบรายวิชา นักศึกษา 2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-08-07

-79

 
396

อว 0655.13/1040

รายงานผลการดำเนินงานวิชาการตัวชี้วัดตามแผน

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-30

-2

 
394

อว 0655.15/484

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเอตร์มาตรฐานสากล IC3

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-22

4

 
392

อว 0655.13/1045

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนวภาคใต้

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-17

-1

 
393

อว 0655.13/1045

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนวภาคใต้

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-17

-1

 
391

ศธ 0513.109/ว.1105

จัดทำหนังสือขอบคุณ เรื่องเล่างานวิจัยในชั้นเรียน

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-19

นางรุ่งนภา

0

 
390

อว 0655.09/1131

ขอรายชื่อนักศึกษาปี 3 เข้าทดลองข้อสอบ RMUTSV Test

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-10

1

 
387

อว 5302/ว251

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดไอเดียธุรกิจ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-11

-1

 
388

อว 5302/ว251

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดไอเดียธุรกิจ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-11

-1

 
389

อว 5302/ว251

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดไอเดียธุรกิจ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-11

-1

 
386

อว 0655.13/1020

ส่งสำเนาหนังสือ รายงานผลผู้เข้าร่วมโครงการ Active Learning รุ่นที่ 5-6

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-07-12

0

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>