ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
432

สกสช 62/2537

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ NBI และขอความอนุเคราะห์สนับสนุน นศ เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายผู้นำเยาวชน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-10-06

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

-355

 
431

สน.คท.048/2562

ขออนุมัติใช้เงินและขออนุญาตดำเนินโครงการ ครุศาสตร์ฯ ร่วมใจสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-09-30

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

-361

 
430

สน.คท.052/2562

ขออนุญาตจัดกิจกรรม IED SAFE ZONE

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-09-11

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

1

 
429

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายอารักขาและรักษาความปลอดภัย

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-09-06

1

 
428

สน.คท.047/2560

ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ IED Freshy Night 2019

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-09-06

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

1

 
427

สน.คท.051/2562

ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ IED สานสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-09-06

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

1

 
426

สน.คท.049/2562

ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ กตัญญูตาบูชาครูฯ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-09-06

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

1

 
425

อว 0655.30/716

ประชาสัมพันธ์และสำรวจรายชื่อบุคลากรที่ประสงค์ตรวจแมมโมแกรมฯ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-09-05

0

 
423

อว 0655.11/458

ขอรับทราบการรายงานผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-09-30

นางสาวจุฑาทิพย์

-25

 
422

อว 8205.01/ว0206

ขอเชิญประชุมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้การดำเนินงานครูคืนถิ่น

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-07

นางรุ่งนภา

33

 
421

อว 0655.11/465

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-04

นางรุ่งนภา

30

 
420

191/2562

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ผ่านระบบทางไกล

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-09-05

นางสาวจุฑาทิพย์

1

 
419

อว 0655/876

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขัน

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-09-03

นางสาวจุฑาทิพย์

-1

 
418

อว 0405/ว1511

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัย 63

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-09-03

นางรุ่งนภา

-1

 
417

อว 0655.12/657

แจ้งแนวทางการปฏิบัติการดำเนินการสอบสมารรถนะพื้นฐานทางด้านไอที ตามมาตรฐาน IC3

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-09-03

นางสาวจุฑาทิพย์

-1

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>