ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
447

อว 0655.20/763

ขอความร่วมมือประสานนักศึกษาเข้าร่วมอบรมผู้ประสานงานศูนย์สอบ โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 38

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-09-18

1

 
446

อว 0655.20/755

ขอส่งสำเนาประกาศนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บ. สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-09-17

1

 
445

อว 0655.34/238

ขอเชิญประชุมหารือโครงการ Quick Win Project ปีงบประมาณ 2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-09-17

1

 
444

สน.คท 059/2562

ขออนุมัติใช้เงินและขออนุญาตให้นักศึกษาเดินทางไปราชการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราชฯ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-09-30

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

3

 
443

อว 0655.20/748

ขออนุญาตนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการฯ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-09-13

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

0

 
442

อว 8200/4990

อนุญาตให้เป็นอาจารย์พิเศษ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-09-13

นางสาวจุฑาทิพย์

-4

 
441

-

แจ้งประกาศผลรายชื่อ 16 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบ โครงการประกวดสารคดีเชิงข่าว

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-09-12

นางสาวจุฑาทิพย์

-5

 
439

สจป.สอธ087/2562

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-15

นางสาวจุฑาทิพย์

-10

 
440

สจป.สอธ087/2562

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-15

นางสาวจุฑาทิพย์

-10

 
438

-

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-09-13

1

 
437

อว 0655.20/741

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจส่งแบบสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-10-10

-264

 
436

อว 0655.20/743

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นกรรมการสักขี ในพิะีฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-09-13

1

 
435

อว 0655.20/735

ขอหลักฐานทุนการศึกษาตามโครงการทุนอุดมศึกษาฯ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-09-13

1

 
434

สน.คท.053/2562

ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาเดินทางไปราชการศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหารเขตพระนคร กทม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-09-13

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

1

 
433

1908-2G941

บรรยายพร้อม Workshop เขียนเรซูเม่ฯ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-02-29

-209

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>