ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
507

อว 0655.20/889

ขอเวลาเรียนให้กับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แกนนำนิสิตนักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาฯ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-10-28

-1

 
506

อว 0655.13/1655

ขอส่งสรุปข้อมูลโรงเรียนและจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ 2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-25

นางสาวจุฑาทิพย์

0

 
505

อว 0655/1056

ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการบริการวิชาการ 4/2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-25

นายชนาธิป ลีนิน

0

 
504

อว 0405/ว2250

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-28

นางรุ่งนภา

0

 
503

ขอถอดไฟฉุกเฉินเพื่อตรวจเช็ค

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-11-29

ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน

11

 
502

อว 0655.20/885

ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดวงดนตรี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-10-27

2

 
501

อว 0655.20/886

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการตัดสินการประกวดกระทงและขอเชิญประชุม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-10-25

1

 
500

อว 0655.16/819

ขอนำส่งสรุปผลการจัดกิจกรรมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-24

นางสาวจุฑาทิพย์

2

 
499

สม 159/2562

ขอคืนเงินในบัญชีให้กับคณะครุศาสตร์ฯ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-10-31

0

 
498

อว 0655.20/881

ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีผลงานด้านกิจกรรมฯ เดือน ก.ค.-ก.ย.62

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-10-31

2

 
497

อว0657.3000(คคอ.)/1634

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-10-31

นางสาวอัญชลี

1

 
495

อว 0655.13/1643

ส่งเอกสารขออนุญาตชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า 1/2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-17

นางสาวจุฑาทิพย์

-5

 
496

อว 0655.13/1643

ส่งเอกสารขออนุญาตชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า 1/2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-17

นางสาวจุฑาทิพย์

-5

 
494

-

แจ้งกระบวนการสอบปลายภาค 1/2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-10-18

นางสาวจุฑาทิพย์

-4

 
493

อว 0655.20/847

ขอส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1184/2562 พร้อมแจ้งบุคลากรและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-10-17

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

-4

 
version 2.0
Total 738 Record : 50 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] Next>>