ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
744

จัดทำขออนุญาตดำเนินโครงการอบรมสโมสรนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-07-03

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

0

 
743

จัดทำขออนุญาตดำเนินโครงการปรับปรุงห้องสโมสรนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-07-08

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

5

 
742

เตรียมดำเนินงาน กิจกรรม เปิดโลกกิจกรรมออนไลน์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-07-04

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

1

 
741

อว 0655.20/384

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมย่อยที่ 1 : หล่อเทียนพรรษา และสมโภชเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-06-30

0

 
740

อว 0655.34/79

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ และผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และพันธกิจอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-07-20

17

 
739

ขอเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามบัญชีสโมสร สาขา ถนนนครนอก

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-07-15

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

12

 
738

ขอเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามบัญชีสโมสร สาขา มทร.ศรีวิชัย

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-07-10

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

7

 
737

ทำหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการนิทรรศการวัฒนธรรม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-07-03

1

 
736

ขัดทำคำสั่งโครงการขยะทะเล

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-07-10

7

 
735

ทำบันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมออนไลน์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-07-03

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

1

 
734

จัดทำแผนปฏิทินกิจกรรม ปวส/ วิชาชีพครู

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-06-30

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

1

 
733

จัดทำขอเสนอโครงการและขออนุมัติแผนสโมสรนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-06-30

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

0

 
732

ประสานงานสถานที่จัดโครงการนิทรรศการหัวเขาแดง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-06-30

ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ผ่องสุวรรณ

1

 
731

ตรวจครุภัณฑ์สโมสรนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-07-15

12

 
730

C200602020

ขอเชิญประชุมทุนการศึกษา บ.กรีนริเวอร์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-06-30

0

 
version 2.0
Total 667 Record : 45 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] Next>>