ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
195

ศธ 0584.18/63

ขอแจ้งกำหนดการส่งวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ประจำเดือนมีนาคม)

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-02-22

นางสาวอัญชลี

0

 
194

ศธ 0584.16/108

แจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือน มกราคม 2562

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-02-15

นางสาวอัญชลี

2

 
193

ศธ สน.คท 004/2562

ขออนุญาตดำเนินโครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-01-31

นายวีระศักดิ์

-4

 
192

ศธ 0584.34/25

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาและเวลาเรียน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-01-29

นายวีระศักดิ์

-6

 
191

ศธ 0584/63

ส่งรายชื่อกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมวันค้ลายวันสถาปนา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-02-15

นายวีระศักดิ์

-7

 
190

ศธ 0584.16/53

ขอความอนุเคราะห์สำรวจซากวัสดุครุภัณฑ์

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-01-31

นางสาวภาวดี

-1

 
189

-

แจ้งนักศึกษา เข้าใช้ ระบบ Speex ด่วน

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-01-18

นางสาวตวงรัก

0

 
188

-

ทำหนังสือแจ้งสาขาแก้ไขเวลาสอบวิชาภาษาและวัฒนธรรม

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-01-18

นางสาวตวงรัก

0

 
187

-

ทำหนังสือส่งข้อสอบไป สวท

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-01-17

นางรุ่งนภา

-1

 
186

-

ทำหนังสือขออนุมัติพานักศึกษาไปไบเทค

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-01-18

นางสาวตวงรัก

0

 
185

-

ทำหนังสือปรับแผนการรับ ปวช ไป สวท

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-01-21

นางสาวตวงรัก

-32

 
184

-

ทำหนังสือเชิญประชุมสัปดาห์วิชาการ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-01-18

นางสาวตวงรัก

0

 
183

-

ขออนุมัติโครงการสัปดาห์วิชาการ เรียน อธิการ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2019-01-18

นางสาวตวงรัก

0

 
182

ศธ 0584.21/8

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบตัวอักษรสัญลักษณ์ และสีประจำคณะ/วิทยาลัย ของคู่มืออัตลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-01-15

ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน

-1

 
180

ศธ 0584.20/28

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-02-22

นายเอกศักดิ์

0

 
version 2.0
Total 176 Record : 12 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>