ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
ค้นหา
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
148

ศธ 0584.20/1155

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา มทร.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-12-22

นายเอกศักดิ์

3

กำลังดำเนินงาน  
147

ศธ 0584.20/1151

ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-12-26

นายเอกศักดิ์

7

กำลังดำเนินงาน  
146

ศธ 0584.21/730

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ และเพิ่มเติมข้อมูลหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2018-12-25

ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน

6

กำลังดำเนินงาน  
145

ศธ 0584.21/329

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 71 ประจำเดือนธันวาคม 2561-มกราคม 2562

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-01-18

ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน

30

กำลังดำเนินงาน  
144

ศธ 0584.21/729

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 71 ประจำเดือนธันวาคม 2561-มกราคม 2562

ฝ่ายบริหารและวางแผน

2019-01-18

ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน

30

กำลังดำเนินงาน  
143

ศธ 0584.20/1148

การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-12-28

นายเอกศักดิ์

9

กำลังดำเนินงาน  
142

สคล.0511/2561

ขอจัดกิจกรรมแนะนำกลุ่มไทยออยล์และเปิดรับสมัครงาน ระดับ ปวส ปริญญาตรี ปี 4

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-12-18

นายเอกศักดิ์

-1

เสร็จสิ้น  
141

ศธ0584.13/1719

แจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน 2/2561

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-12-14

นางสาวจุฑาทิพย์

1

เสร็จสิ้น  
140

ศธ0584.13/1728

ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสาขาที่ประสงค์จะสร้างความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเครือข่าย

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-12-24

นางสาวตวงรัก

5

กำลังดำเนินงาน  
139

ศธ0584.13/1722

แจ้งสำเร็จการศึกษา และเปลี่ยนคำนำหน้านาม 2/2561

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-12-14

นางสาวจุฑาทิพย์

1

เสร็จสิ้น  
138

ศธ 0584.20/1129

ขอความร่วมมือจัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-12-08

นายเอกศักดิ์

-4

เสร็จสิ้น  
137

สน.คท 092/2561

ขออนุญาตดำเนินโครงการฟุตซอลสานสัมพันธ์ IED ครั้งที่ 2 และยืมเงิน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2019-01-02

นายเอกศักดิ์

14

กำลังดำเนินงาน  
136

ศธ 0584.20/1114

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ในโครงการ Luck Draw ลุ้นรับทุนการศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2018-12-31

นายเอกศักดิ์

12

กำลังดำเนินงาน  
135

นศ 1061/001

สำเนาเอกสารเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (Tvet Hub)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-12-11

นางสาวตวงรัก

-2

เสร็จสิ้น  
134

-

สำเนาเอกสารร่วมงานประกาศผลและมอบรางวัล โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 13

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2018-12-11

นางสาวตวงรัก

-2

เสร็จสิ้น  

Total 146 Record : 10 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>