ระบบติดตามข้อสั่งการ

Office Command Management

สำหรับ บุคคลทั่วไป

แสดงรายงานตาม
                                         
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ฝ่าย วันที่กำหนดส่ง ผู้ปฎิบัติงาน เหลือเวลา สถานะ ดูข้อมูล
707

อว 0655.30/309

การปรับเพิ่มจำนวนเรียกรับ การรับนักศึกษาใหม่ระบบ TCAS รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-03-23

นางสาวจุฑาทิพย์

-9

 
706

อว 0655.13/292

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต นักศึกษา 2/2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-03-20

นางสาวจุฑาทิพย์

-12

 
705

อว 0655.13/299

แจ้งปฏิทินการศึกษา 2563

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-03-20

นางสาวจุฑาทิพย์

-12

 
704

อว (วก) 0655/36

เสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณา

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-03-19

นางสาวจุฑาทิพย์

0

 
703

อว 0655.30/291

ขอส่งคำสั่ง มทร.ศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา รับตรงอิสระ 2563

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-03-17

นางสาวจุฑาทิพย์

0

 
702

อว 0655.13/290

แนวทางการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุกมศึกษา 2563 TCAS รอบที่ 2

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-03-17

นางสาวจุฑาทิพย์

0

 
698

-

ขยายวิจัยครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-03-16

นางรุ่งนภา

0

 
699

-

ขยายวิจัยครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-03-16

นางรุ่งนภา

0

 
700

-

ขยายวิจัยครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-03-16

นางรุ่งนภา

0

 
701

-

ขยายวิจัยครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2020-03-16

นางรุ่งนภา

0

 
697

อว 0655.20/223

ขอหลักฐานทุนการศึกษาชายแดนใต้ 2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-03-13

-2

 
696

อว 0655.20/209

ขอส่งแบบลงทะเบียนยืนยัน จำนวนเงินค่าเล่าเรียน ผู้กู้ยืม กยศ. 2/2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-03-20

-12

 
695

อว 0655.20/233

ขอแจ้งรายชื่อการอนุมัติขอผ่อนผันทหาร 2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-03-20

-12

 
694

อว 0655.20/224

ขอส่งประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น จากการแข่งขันกีฬาราชมงคล ครั้งที่ 36

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-03-20

-12

 
693

อว 0655.20/225

แจ้งรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุนชายแดนใต้ 2562

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

2020-04-30

29

 
version 2.0
Total 651 Record : 44 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] Next>>